Allah sevgisi ile ilgili güzer sözler

Allah, bildiğini saklamayacağına, herkese öğreteceğine dair söz ve vaid almadan hiçbir bilgine bilgi vermez. Hz. Muhammed (sav)

Allah, kesin olarak hiçbir kişiye bilgisizlikle yücelik, üstünlük vermez ve kesin olarak bilgiyle de hiçbir kimseyi alçaltmaz Hz. Muhammed(sav)

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

Allah kendi kendilerine yardım edenlere yardım eder.. 

Allah’a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allah’ı hakkıyla tanımayan kimse, ondan hakkıyla korkmaz.. 

Allah’tan uzaklaşan, Allah’ı aramayan insan, ne kendisinde, ne de kendi dışında hakikati ve adaleti bulamaz… 

Allah’ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir… 

Bir tabiat kanununu izah eden her formül, Allah’ı öven bir ilahidir… 

Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır… 

İnsan, Allah’a su ve hava kadar muhtaçtır… 

Sade insanlar, Allah’ı, güneşin harareti ve bir çiçeğin kokusu kadar tabii hissederler… 

No ratings yet - be the first to rate this.

Add a comment
 

Make a free website with emyspot.com - Report abuse